Prejsť na obsah

Teória vyučovania matematiky

0minút, 16sekúnd

Výskumná činnosť je zameraná na:

  • problematiku matematických kľúčových kompetencií
  • e-learningovú podporu vyučovania matematiky
  • postavenie diskrétnej matematiky v rámci školskej matematiky
  • vyučovanie analýzy dát v matematike základnej a strednej školy
  • matematickú prípravu budúcich vysokoškolákov
  • problematiku riešenia slovných úloh

Študuj na UPJŠ