Prejsť na obsah

Konferencie

1minút, 8sekúnd

 

Pravidelné konferencie

Workshop Cycles and Colourings – workshop z teórie grafov organizovaný vo Vysokých Tatrách každoročne (od roku 1992) Ústavom matematických vied PF UPJŠ a Inštitútom matematiky TU Ilmenau, SRN.

Hereditarnia – workshop venovaný dedičným vlastnostiam grafov je organizovaný každoročne od roku 1998. Nepravidelne (1999, 2003, 2009, 2014) sa na organizácii podieľa Prírodovedecká fakulta UPJŠ.

Konferencia košických matematikov – konferencia organizovaná každý rok v Herľanoch s cieľom vytvoriť priestor pre komunikáciu matematickej komunity v Košiciach a okolí.

Príležitostné

Teória množín a topológia v Košiciach v kontexte československej matematiky – konferencia zorganizovaná pri príležitosti sedemdesiatin prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc.

Set-theoretic methods in topology and real functions theory, dedicated to 80th birthday of Lev Bukovský – medzinárodná konferencia venovaná teórii množín a topológii zorganizovaná pri príležitosti osemdesiatin prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc.

International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, LinStat’2020 – medzinárodná konferencia venovaná rôznym aspektom štatistiky a jej aplikáciám, maticovému počtu a jeho využitiu v štatistike ako aj dizajnu experimentu. Konferencia je organizovaná pravidelne každé dva roky v rôznych krajinách Európy. V roku 2020 ju organizujú pracovníci Ústavu matematických vied PF UPJŠ.


Študuj na UPJŠ