Prejsť na obsah

Konferencia košických matematikov

1minút, 24sekúnd

Konferencia sa koná každoročne v Herľanoch pri Košiciach, zvyčajne v apríli.

Konferenciu organizuje Jednota slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Košice, v spolupráci s Ústavom matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, katedrami matematiky Technickej univerzity a pobočkou Slovenskej spoločnosti aplikovanej kybernetiky a informatiky pri KRVP BF TU v Košiciach

Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí profesionálne zaoberajú matematikou (t. j. učiteľov všetkých typov škôl, pracovníkov na poli matematických a informatických vied a aplikácií matematiky v priemysle, technike, bankovníctve a inde) a formulovať základné oblasti ich stavovských záujmov. Výrazný priestor je venovaný vystúpeniam doktorandov.

Programy a zborníky abstraktov z predchádzajúcich ročníkov konferencií:

20. konferencia košických matematikov, 25.4.-27.4.2019 (zborník abstraktov)

19. konferencia košických matematikov, 12.4.-14.4.2018 (zborník abstraktov)

18. konferencia košických matematikov, 20.4.-22.4.2017 (zborník abstraktov)

17. konferencia košických matematikov, 6.4.-9.4.2016 (zborník abstraktov)

16. konferencia košických matematikov, 25.3.-28.3.2015 (zborník abstraktov)

15. konferencia košických matematikov, 2.4.-5.4.2014 (zborník abstraktov)

14. konferencia košických matematikov, 3.4.-6.4.2013 (zborník abstraktov)

13. konferencia košických matematikov, 23.3.-24.3.2012 (zborník abstraktov)

12. konferencia košických matematikov, 13.4.-16.4.2011 (zborník abstraktov)

11. konferencia košických matematikov, 14.4.-17.4.2010 (zborník abstraktov)

10. konferencia košických matematikov, 22.4.-25.4.2009 (zborník abstraktov)

9. konferencia košických matematikov, 9.4.-12.4.2008 (programúčastníci)

8. konferencia košických matematikov, 18.4.-21.4.2007 (programúčastníci)

7. konferencia košických matematikov, 29.3.-1.4.2006 (programúčastníci)

6. konferencia košických matematikov, 31.3.-2.4.2005 (programúčastníci)


Študuj na UPJŠ