Prejsť na obsah

Košický kombinatorický seminár

1minút, 23sekúnd

KOšický KOmbinatorický Seminár (KOKOS) je jedným z najstarších pravidelne pracujúcich vedeckých matematických seminárov na Slovensku. Založil ho prof. Ernest Jucovič, DrSc. v roku 1966. V súčasnosti ho vedie jeho žiak prof. RNDr Stanislav Jendroľ, DrSc. Seminár je verejne prístupný. Schádza sa pravidelne počas vyučovacích týždňov akademického roka, a to v utorok o 14:00 hod vo videokonferenčnej miestnosti č. 107 na Jesennej ulici č. 5.

V seminári pracujú matematici košických vysokých škôl a doktorandi, ktorí sú výskumne zameraní na diskrétnu matematiku. V súčasnosti v KOKOSe pracuje viac než 30 matematikov.

KOKOS je vo svete známy ako miesto, okolo ktorého vznikla a existuje Košická škola diskrétnej matematiky. Je miestom, kde môžu prvý raz prezentovať svoje výsledky nielen starší členovia KOKOSu, ale aj začínajúci bádatelia – doktorandi a študenti.

V rámci seminára vyrástlo viacero významných osobností slovenskej matematiky. Na KOKOSe často vystupujú hostia z celého sveta, ich zoznam by bol značne dlhý. Spomeňme aspoň, že v ňom predniesol prednášku aj už nežijúci legendárny prof. Paul Erdős.

Obsahovo je KOKOS zameraný na štúdium rôznych problémov z teórii grafov (topologická teória grafov, farebnosť grafov, cykly v grafoch, ohodnotenia grafov, …), intuitívnej geometrie, kombinatorickej teórie konvexných mnohostenov, aplikácií teórie grafov (v chémii a informatike), grafových algoritmov, kombinatorickej optimalizácie a z ďalších živých oblastí diskrétnej matematiky.

KOKOS je garantom kvality medzinárodne etablovanej konferencie Cycles and colourings.


Študuj na UPJŠ