Prejsť na obsah

Seminár aplikovanej matematiky

0minút, 31sekúnd

Seminár aplikovanej matematiky prebieha každý týždeň počas semestra vo štvrtok v čase od 10:45 do 12:35.

Predmetom seminára sú vystúpenia členov oddelenia ekonomickej a finančnej matematiky, doktorandov študijného programu Aplikovaná matematika a (niektorých) hostí ÚMV.
Na jednotlivých stretnutiach sú prezentované dosiahnuté výsledky vo výskume v oblastiach:

  • algoritmy v teórii hier a ekonómii
  • operačný výskum
  • stochastické procesy a aplikácie
  • lineárne modely matematickej štatistiky
  • netradičné vyučovanie matematiky (predovšetkým pravdepodobnosti a štatistiky, finančnej matematiky a optimalizačných metód) na základnej a strednej škole

Študuj na UPJŠ