Prejsť na obsah

Seminár z didaktiky matematiky

0minút, 39sekúnd

Náplňou didaktického seminára sú príspevky pracovníkov oddelenia, študentov a hostí týkajúce sa problematiky matematického vzdelávania. Seminár sa koná pravidelne, každý pondelok v čase od 13:30 do 15:00 v miestnosti P12 alebo vo videokonferenčnej miestnosti Ústavu matematických vied.

Na jednotlivých stretnutiach sú prezentované dosiahnuté výsledky vo výskume v oblastiach:

  • e-learningová podpora vyučovania matematiky
  • diskrétna matematika (kombinatorika, pravdepodobnosť, teória grafov) vo vyučovaní
  • matematické kľúčové kompetencie
  • zber a analýza dát (základy štatistiky) v matematike základnej a strednej školy
  • matematická príprava budúcich vysokoškolákov
  • problematika riešenia slovných úloh

V prípade záujmu zúčastniť sa seminára kontaktujte prof. RNDr. Jozefa Doboša, CSc.


Študuj na UPJŠ