Prejsť na obsah

Seminár z matematickej analýzy

0minút, 38sekúnd

Seminár sa koná raz za týždeň.

Miesto: Ústav matematických vied PF UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice, miestnosť č. 139.

Čas: podľa dohody účastníkov v aktuálnom semestri

Kontakt:  ondrej.hutnik@upjs.sk

Program: vzniká priebežne vzájomnou dohodou

Predmet seminára: vystúpenia členov Oddelenia matematickej analýzy PF UPJŠ, Matematického ústavu SAV v Košiciach,  doktorandov a študentov matematických študijných programov a (niektorých) hostí ÚMV. Obsahom jednotlivých prednášok sú dosiahnuté výsledky vo výskume v oblastiach:

  • integrálne a diferenciálne operátory
  • teória miery a integrálu
  • reálna a komplexná analýza

Stránka seminára: podrobnejšie informácie o seminári pozri: http://umv.science.upjs.sk/analyza/texty/seminar.html

 


Študuj na UPJŠ