Prejsť na obsah

Seminár z teórie množín a topológie

0minút, 46sekúnd

Seminár sa koná raz za týždeň.

Miesto: Ústav matematických vied PF UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice, miestnosť č. 139.

Čas: piatok, 10:30-12:15

Kontakt:  lev.bukovsky@upjs.sk

Program: vzniká priebežne vzájomnou dohodou

Predmetom seminára sú:

  • množinovo-teoretická topológia
  • kombinatorická teória množín
  • deskriptívna teória množín
  • aplikácie teórie množín v reálnej analýze
  • booleovské modely teórie množín a forcing

Seminár sa aktuálne zaoberá prevažne štúdiom výnimočných množín súvisiacich s konvergenciou postupností reálnych spojitých funkcií, zvlášť množín nerozlišujúcich rôzne druhy konvergencie a systémov množín so zvláštnymi aditívnymi vlastnosťami vzhľadom k triedam množín konvergencie trigonometrických radov.

Tento seminár má dlhoročnú tradíciu. V súčasnom období sú jeho pravidelnými účastníkmi:

  • Lev Bukovský
  • Peter Eliaš
  • Miroslav Repický
  • Jaroslav Šupina

Študuj na UPJŠ