Prejsť na obsah

Uplatnenie

1minút, 57sekúnd

Každý mladý človek by si mal pri výbere vysokej školy a študijného odboru položiť otázku „aké bude moje uplatnenie po absolvovaní, kde budem pracovať?“ Aj keď je dnes veľké množstvo odborov, ktorých absolventi márne hľadajú uplatnenie, úspešných absolventov matematicky orientovaných odborov na úradoch práce nehľadajte. Napriek všeobecne rozšírenej mienke, že štúdium matematiky vedie k nepoužiteľnému vzdelaniu, opak je pravdou. Už ochota podstúpiť náročné štúdium a záujem skutočne sa niečo naučiť, navyše exaktný a tvorivý prístup k riešeniu úloh a problémov predurčujú úspešných študentov matematiky na veľmi dobré uplatnenie v najrôznejších oblastiach. Matematika zasahuje do väčšiny vedných oborov, od fyziky cez biológiu po ekonómiu. To je jedna z jej najväčších krás. Pokud je človek napr. fyzik, väčšinou se zaoberá len fyzikou. Matematik však môže hľadať aplikácie takmer kdekoľvek. Na stránke s našími niektorými vybranými absolventmi sa môžte dozvedieť, čo týmto úspešným ľuďom dalo matematické vzdelanie.

Kde sa môže absolvent uplatniť?

 • Finančné inštitúcie – aktuár, člen riadiaceho tímu, riadiaci pracovník, obchodník s cennými papiermi, matematik-analytik, …

  Národná banka Slovenska, KBC Bank Dublin, OTP Banka Slo­vensko, ČSOB, Česká pois­ťovňa, Kooperativa, Generali, Allianz – Slovenská poisťovňa, ING Management Services, …

 • IT firmy – analytik softvérových systémov, člen softvérového vývojového tímu, …

  T-Systems, IBM Slovensko, Siemens PSE, Novitech, VSL Software, Ness-KDC, Rasax, Novisoft, …

 • Univerzity – vedecko-výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ

  Univerzita Birmingham, Univerzita Carlos III Madrid, Tech­nická univerzita Hamburg, Technická univerzita Delft, Uni­ver­zita Komenského Bratislava, Technická univerzita Košice, …

 • Stredné a základné školy – učiteľ

  prevažne gymnáziá, stredné a základné školy vo východoslo­venskom regióne

 • Iné

  Slovak Telekom – Goldmann Systems, Panasonic AVC Networks, Adastra, Slovenská energetika, …

Pozrite si odkazy na niektorých špecializovaných (zahraničných) serveroch s aktuálnymi ponukami pre zamestnanie absolventov matematických odborov:


Študuj na UPJŠ