Prejsť na obsah

Uplatnenie matematika

1minút, 35sekúnd

Každý mladý človek by si mal pri výbere vysokej školy a študijného odboru položiť otázku „aké bude moje uplatnenie po absolvovaní, kde budem pracovať?“ Aj keď je dnes veľké množstvo odborov, ktorých absolventi márne hľadajú uplatnenie, úspešných absolventov matematicky orientovaných odborov na úradoch práce nehľadajte. Napriek všeobecne rozšírenej mienke, že štúdium matematiky vedie k nepoužiteľnému vzdelaniu, opak je pravdou. Matematika zasahuje do väčšiny vedných oborov, od fyziky cez biológiu po ekonómiu. To je jedna z jej najväčších krás.

Pozri si, kde všade môže matematik nájsť uplatnenie.

Kde sa pracujú alebo pracovali naši absolventi?

 • Finančné inštitúcie – aktuár, člen riadiaceho tímu, riadiaci pracovník, obchodník s cennými papiermi, matematik-analytik, …

  Národná banka Slovenska, KBC Bank Dublin, OTP Banka Slo­vensko, ČSOB, Česká pois­ťovňa, Kooperativa, Generali, Allianz – Slovenská poisťovňa, ING Management Services, …

 • IT firmy – analytik softvérových systémov, člen softvérového vývojového tímu, …

  T-Systems, IBM Slovensko, Siemens PSE, Novitech, VSL Software, Ness-KDC, Rasax, Novisoft, …

 • Univerzity – vedecko-výskumný pracovník, vysokoškolský učiteľ

  Univerzita Birmingham, Univerzita Carlos III Madrid, Tech­nická univerzita Hamburg, Technická univerzita Delft, Uni­ver­zita Komenského Bratislava, Technická univerzita Košice, …

 • Stredné a základné školy – učiteľ

  prevažne gymnáziá, stredné a základné školy vo východoslo­venskom regióne

 • Iné

  Slovak Telekom – Goldmann Systems, Panasonic AVC Networks, Adastra, Slovenská energetika, …

Prílohy

File File size
lightbox-plus-jquery.min_ 96 KB

Študuj na UPJŠ