Prejsť na obsah

Akademické pracoviská ústavu

0minút, 42sekúnd
Oddelenie didaktiky matematiky

Jesenná 5, 041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Katedrová stránka:  

http://umv.science.upjs.sk/didaktika

Vedúci APÚ: 

doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.

email: stanislav.lukac(at)upjs.sk

Oddelenenie matematickej analýzy

Jesenná 5, 041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Katedrová stránka: 

 http://umv.science.upjs.sk/analyza

Vedúci APÚ:     

Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

email: jozef.kiselak(at)upjs.sk

Oddelenie ekonomickej a finančnej matematiky

Jesenná 5, 041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Katedrová stránka:  

http://umv.science.upjs.sk/efm

Vedúci APÚ:     

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.

email: katarina.cechlarova(at)upjs.sk

Oddelenie diskrétnej matematiky

​Jesenná 5, 041 54 Košice

tel.: +421 55 6221926

Vedúci APÚ:

RNDr. Mária Maceková, PhD.

email: maria.macekova(at)upjs.sk


Študuj na UPJŠ