Prejsť na obsah

Zo života fakulty

Malá vedecká konferencia intelektovo nadaných žiakov ZŠ

Základná škola Krosnianska v Košiciach organizuje, za podpory Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, celoslovenskú konferenciu ročníkových prác intelektovo nadaných žiakov  tried a škôl s Programom edukácie nadaných detí APROGEN PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Konferencia sa uskutoční dňa 23. júna 2023 v priestoroch Ústavu chemických vied PF UPJŠ. Rovnako doplnkový odborný program pre účastníkov konferencie, s možnosťou prístupu do laboratórií … Čítať ďalej
20. júna 2023

Vedenie fakulty ostáva na čele PF UPJŠ aj v ďalšom funkčnom období

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., uviedol vo štvrtok 1. júna 2023 do funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., ktorý vo funkcii dekana PF UPJŠ pôsobil aj predchádzajúce funkčné obdobie (2019 – 2023). Slávnostná inaugurácia sa konala v Historickej aule univerzity. Docenta Sotáka … Čítať ďalej
2. júna 2023

Úspech študentov informatiky

Študenti informatiky na PF UPJŠ uspeli na súťaži študentov vysokých škôl ve vedeckej činnosti v matematike a informatike (ŠVOČ 2023), ktora sa konala 21.–23. 5. 2023 na Technickej univerzite v Liberci: Zlúčená sekciaI1 Teoretická informatikaI2 Umalá inteligencia 1. miesto: Samuel Baran – Metódy samokontrolovaného učenia pre analýzu molekulárnych vlastností (I2) Čestné uznanie: Stanislav Švec – … Čítať ďalej
25. mája 2023

Nové laboratória pre biovedný výskum

Vybavenie nových laboratórií výrazne zvýši vedecko-výskumnú úroveň zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied Technologického inovačného parku UPJŠ a Katedry biofyziky PF UPJŠ, pričom sa svojou úrovňou a vybavením...
18. mája 2023

60 rokov vedou meníme svet

O výročí fakulty, o jej míľnikoch a súčasnej ponuke štúdia hovorila vo vysielaní magazínu Regina v RTVS2 prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj na PF UPJŠ Renáta Oriňaková.
19. apríla 2023

Aký bol DataDay 3? 

Na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa dňa 18. marca 2023 konal, v poradí už tretí DataDay. Podujatia sa zúčastnili nadšenci dát, ktorí si chceli obohatiť svoje vedomosti o nové poznatky a získať nové skúsenosti.  Fakultu tak navštívil veľký počet študentov stredných škôl z rôznych miest východného či stredného Slovenska. Okrem stredoškolákov sa akcie zúčastnili … Čítať ďalej
12. apríla 2023

Študuj na UPJŠ