UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Akademické pracoviská ústavu

Katedra analytickej chémie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2322

Vedúci APÚ:   

prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.

Katedra anorganickej chémie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2376

Vedúci APÚ: 

doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD.

Katedra biochémie

​Moyzesova 11,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 1262

Vedúci APÚ:

doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD. 

Katedra fyzikálnej chémie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2324

Vedúci APÚ:     

prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.

Katedra organickej chémie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2348

Vedúci APÚ:     

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

Laboratórium NMR spektroskopie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2364

Vedúci APÚ:   

RNDr. Mária Vilková, PhD.

Oddelenie didaktiky chémie

Moyzesova 11,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 2337

Vedúci APÚ:   

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Posledná aktualizácia: 18.10.2021