UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu:

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 
poverený výkonom funkcie riaditeľa
Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 234-2215
E-mail: ondrej.hutnik@upjs.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre zahraničné vzťahy a doktorandské štúdium:

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: 421 55 234-2559
E-mail: katarina.cechlarova@upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť:

doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 234-2430
E-mail: tomas.madaras@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 26.08.2019