UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu:

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. 
Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 234-2215
E-mail: ondrej.hutnik(at)upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre pre pedagogickú činnosť:

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.
Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 234-2568
E-mail: igor.fabrici(at)upjs.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre propagáciu a marketing:

RNDr. Lenka Halčinová, PhD.
Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 234-2562
E-mail: lenka.halcinova(at)upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť:

prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 234-2430
E-mail: tomas.madaras(at)upjs.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre zahraničné vzťahy a doktorandské štúdium:

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 234-2559
E-mail: katarina.cechlarova(at)upjs.sk

Posledná aktualizácia: 22.10.2021