UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Preprint roku 2003

A1-2003

Názov: Eigenvectors of interval matrices over max

Autor (i): Katarína Cechlárová


A2-2003

Názov: On invartiants of hereditary graph properties

Autor (i): P. Mihók a G Semanišin


A3-2003

Názov: A problem on optimal transportation

Autor (i): Katarína Cechlárová


 

Posledná aktualizácia: 20.11.2018