UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Preprinty roku 2004

A1-2004

Názov: Light sugraphs of graphs embedded in the plane and in the projective plane-survey

Autor (i): S. Jednroľ a H.-J. Voss


A2-2004

Názov: Numbers of edges in supermagic graphs

Autor (i): S. Drajnová, J. Ivančo a A. Semaničová

This is a preprint of an article published in J Graph Theory 52: 15-26, 2006 Copyright © 2005 Wiley Periodicals, Inc., A Wiley Company, http://www.interscience.Wiley.com/


A3-2004

Názov: From binomial to Black-Scholes model using the Liapunov version of central limit theorem

Autor (i): V. Skřivánková a M. Kočan


A4-2004

Názov: Retracts of monounary algebras corresponding to groupoids

Autor (i): D. Jakubíková- Stedenovská


A5-2004

Názov: On coalition formation games 

Autor (i): J. Hajduková


A6-2004

Názov: Czech-Slovak Conference GRAPHS 2004

Autor (i): I. Fabrici, S. Jendroľ a G. Semanišin, ed.


A7-2004

Názov: The Color-balanced spaning tree problem

Autor (i): Š. BErežný a V. Lacko


A8-2004

Názov: On complete tripartite graphs arbitrarily decomposable into closed trails

Autor (i): M. Horňák a Z. Kocková


A9-2004

Názov:Non-intersecting detours in strong orented graphs

Autor (i): S. van Aardt a G. Semanišin


A10-2004

Názov: Oscillation criteria for second order non-linear differential equation

Autor (i): J. Ohriska a A. Žulová


 

Posledná aktualizácia: 20.11.2018