UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Preprint roku 2005

A1-2005

Názov: The stable multiple activities problem 

Autori (i): K. Cechlárová a V. Vaľová


A2-2005

Názov: On convexities of lattices 

Autori (i): J. Lihová


A3-2005

Názov: General neighbour-distinguishing index of a graph 

Autori (i): M. Horňák a M. Wozniak


A4-2005

Názov: On solutions of third order nonlinear differential equations 

Autori (i):  I. Mojses a J. Ohriska 

This is a preprint of an article published in Central European Journal of Mathematics 4(2006), No. 1, 46-63, http://www.cesj.com/


A5-2005

Názov: The kidne exchange game 

Autori (i): K. Cechlárová, T. Fleiner a D. Maniove


A6-2005

Názov: Graph Embeddings and Maps on Surfaces 2005

Autori (i): I. Fabrici, S. Jendroľ a T. Madaras, ed.


A7-2005

Názov: Workshop Cycles and Colourings 2005

Autori (i): I. Fabrici, M. Horňák a S. Jendroľ, ed.


 

Posledná aktualizácia: 21.11.2018