UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Preprint roku 2007

A1-2007

Názov: On product measures in complete bornological locally conex spaces 

Autor (i): J. Haluška a O. Hutník

This is a preprint of an article published in Results Math. 54(1-2) (2009), 65-73. The original publication is available at http://www.springer.com/birkhauser/mathematics/journal/25


A2-2007

Názov: Decomposition of bipartite graphs into closed trails

Autor (i): S. Cichacz a M. Horňák


A3-2007

Názov: Condorcet winner configurations in the facility location problem

Autor (i): J. Hajduková


A4-2007

Názov: Vplyv riešenia jednej difúznej úlohy a následný rozbor na riešenie druhej difúznej úlohy o 12-tich k

Autor (i): I. Kovárová a J. Mihalčová


A5-2007

Názov: Prieskum tvorivosti v žiackych riešeniach vágne formulovanej úlohy

Autor (i): I. Kovárová a J. Mihalčová


A6-2007

Názov: On Dobrakov net submeasures

Autor (i): J. Haluška a O. Hutník

This is a preprint of an article published in Tatra Mt. Math. Publ. 40 (2008), 149-160. The original publication is available at http://tatra.mat.savba.sk/


A7-2007

Názov: Rainbow faces in edge colored plane graphs

Autor (i): S. Jendroľ, J. Miškuf, R. Soták a E. Škrabuľáková


A8-2007

Názov: Workshop Cycles and Colourings 2007

Autor (i): I. Fabrici, M. Horňák a S. Jendroľ, ed.


A9-2007

Názov: On coalitional resource games with shared resources

Autor (i): K. Cechlárová


 

Posledná aktualizácia: 21.11.2018