UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Preprint roku 2013

A1-2013

Názov: Assigning experts to grant proposals and lows in networks

Autor (i): K. Cechlárová, T. Fleiner a E. Potpinková


A2-2013

Názov: Practical placement of trainee teachers to schools 

Autor (i): K. Cechlárová a T. Fleiner a E. Potpinková


A3-2013

Názov: Probabilistic-valued decomposable set functions with respect to triangle functions 

Autor (i): L. Halčinová, O. Hutník a J. Molnárová

This is a preprint of an article published in Inform. Sci. 295 (2015), 347-357.
The original publication is available at http://www.sciencedirect.com/science/journal/00200255

A4-2013

Názov: Pareto optimality in many-to-many matching problems

Autor (i): K. Cechlárová, P. Eirinakis, T. Fleiner, D. Magos, I. Mourtos a E. Potpinková

This is a preprint of an article published in Discrete Optimization 14 (2014), 160-169.
The original publication is available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572528614000425.


A5-2013

Názov: On drawbacks of least squares Lehmann-Scheffé estimation of variance components

Autor (i): D. Klein a I. Žežula


A6-2013

Názov: Testing the equality of mean vectors for paired doubly multivariate observations in blocked compound symmetric covariance matrix setup

Autor (i): A. Roy, R. Leiva, I. Žežula a D. Klein


A7-2013

Názov: Odhad variančných parametrov v modeli FDSLRM pomocou najlepšej lineárnej nevychýlenej predikcie

Autor (i): M. Hančová a G. Vozáriková


 

Posledná aktualizácia: 30.11.2018