UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Preprinty roku 2015

A1-2015

Názov: House-swapping with divorcing and engaged pairs

Autor (i): K. Cechlárová, T. Fleiner a Zs. Jankô


 

Posledná aktualizácia: 30.11.2018