UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Preprinty roku 2016

A1-2016

Názov: Discrete version of the Pythagorean theorem

Autor (i): M. Harminc a L. Janičková


 

Posledná aktualizácia: 30.11.2018