Prejsť na obsah

Úspešný kurz zvládania náročných situácií

1minút, 17sekúnd

S neustálym tlakom na dosahovanie výkonových cieľov a rôznorodosti pracovnej náplne akademických zamestnancov a zamestnankýň rastie aj riziko stresu, vyčerpania a vyhorenia. Výskumníci a výskumníčky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) si uvedomujú tieto riziká a počas školenia nadobudli nástroje ich zvládnutie. Úspešný priebeh prvého školenia na tému „Zvládanie náročných (akademických) situácií a starostlivosť o seba“ je dôkazom záväzku univerzity v starostlivosti o duševné zdravie svojich zamestnancov a zamestnankýň.

Toto školenie, ktoré sa konalo 13.6.2024 v priestoroch budovy Sokrates Filozofickej fakulty UPJŠ, prilákalo účastníkov a účastníčky zo všetkých fakúlt UPJŠ, ako aj z rektorátnych pracovísk. V spätnej väzbe ocenili najmä príležitosť na rozvoj tzv. mäkkých zručností. Účastníci a účastníčky prejavili silný záujem o organizáciu ďalších školení, ktoré by nadväzovali na už nadobudnuté zručnosti a rozširovali ich.

Doc. Monika Hricová, vedúca Katedry psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ, uviedla, že toto školenie bolo aj pre samotnú katedru významnou skúsenosťou ako poskytovať informácie zrozumiteľným a praktickým spôsobom svojim kolegom a kolegyniam.

Ďakujeme všetkým účastníkom za prejavený záujem a veľká vďaka patrí Katedre psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ za organizáciu tohto úspešného školenia.