UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí prilákal stovky záujemcov o štúdium

    Vyše päťsto stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska zavítalo vo štvrtok 7. februára 2019 na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, kde bol pre nich pripravený Deň otvorených dverí s cieľom predstaviť im štúdium na našej fakulte.
    Súčasťou úvodného stretnutia v aule bolo prezentačné video, vďaka ktorému mohli návštevníci virtuálne nahliadnuť do rôznych priestorov fakulty ako sú posluchárne, laboratória, či klinické pracoviská v zdravotníckych zariadeniach. Okrem teoretickej a praktickej výučby im video priblížilo i univerzitu a samotné mesto Košice. Po ňom nasledovalo privítanie návštevníkov, ktorého sa vzhľadom na neprítomnosť dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. zhostila prodekanka pre študijný program Zubné lekárstvo MUDr. Silvia Timková, PhD., ktorá v krátkosti predstavila našu fakultu a ponúkané študijné programy. Následne sa chopili slova študenti a farbisto načrtli tú odľahčenejšiu stránku náročného štúdia - študentský život a aktivity dvoch študentských organizácií. Činnosť spolku medikov mesta Košice prezentoval jeho predseda Adam Nedoroščík a prácu Slovenského spolku študentov zubného lekárstva popísal jeho národný koordinátor pre prevenciu Pavol Čurilla. Na záver úvodného programu zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur a po nej sa študenti rozišli do ďalších posluchární a laboratórií, kde na nich čakalo pestré pele-mele ilustrujúce štúdium zdravotníckych odborov Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo a doktorských študijných programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo.
    „Verím, že bol včerajší Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pre stredoškolákov naozaj obohacujúci a poskytol im množstvo informácií a zážitkov, ktoré im pomôžu v rozhodovaní, aký si zvoliť smer v ich ďalšom štúdiu. Teší ma veľká účasť študentov a veľmi dobré odozvy,“ hovorí dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.


Tlačová správa

 


Posledná aktualizácia: 09.02.2019