UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Aktuálny COVID-19 SEMAFOR

Platný od 22.2.2021

Riadia sa ním vyučujúci a študenti 
Aktualizácia na základe epidemickej situácie

Letný semester AR 2020/2021 - aktuálne informácie

NOVÉ! Príkaz rektora č. 5/2021 k spresneniu realizácie výučby a realizácie pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 22.02.2021
Príkaz rektora č. 3/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 08.02.2021
Príkaz rektora č. 2/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 20.01.2021
Príkaz rektora č. 1/2021 k realizácii výučby a realizácii pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v čase od 04.01.2021

"COVID-19 SEMAFOR" sprehľadní platné nariadenia

Vážení študenti,
kvôli lepšej prehľadnosti podmienok výučby a platných protiepidemických nariadení s ohľadom na meniace sa okolnosti v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sme pre Vás pripravili prehľadný semafor, ktorý bude zverejnený na našej webovej stránke a Facebooku.

Oznam o dištančnej výučbe

Vážení zamestnanci a študenti,

na základe súčasnej epidemiologickej situácie nariaďujem konanie štátnych skúšok a skúšok z predmetov zimného semestra AR 2020/2021 výlučne dištančnou formou...

Prospechové štipendium na LF UPJŠ

Prospechové štipendium LF UPJŠ v Košiciach sa priznáva za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku v súlade s čl. 4 Štipendijného poriadku fakulty, najviac desiatim percentám študentov okrem študentov tretieho stupňa.

NOVÉ: Úprava výučby od 13. októbra 2020

POZOR! Aktualizácia navrhovaných úprav výučby počnúc 13. októbrom 2020 po prijatí rozhodnutí krízovým štábom UPJŠ, ktorý zasadal v pondelok 12.10.2020.
Pre ďalšie informácie sledujte túto aktualitu...

POZOR, FORMA VÝUČBY SA MENÍ NA DIŠTANČNÚ!

Dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. nariadil s účinnosťou od pondelka 28. septembra 2020 na realizáciu výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach výlučne dištančným spôsobom. Toto nariadenie bude platiť do odvolania. Prípadné ďalšie usmernenia budú vydané po zverejnení nových nariadení Krízového štábu SR.
 

Príhovor dekana UPJŠ LF k novému akademickému roku

  Vážené kolegyne a kolegovia,
  milé študentky a študenti.
  Začína sa nový akademický rok 2020/2021 a je to trochu iný začiatok, ako tie predošlé. Prichádza s otáznikmi, ako sa bude realizovať výučba. Dôvodom je šírenie nového koronavírusu vo svete...