UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. získal Cenu za vedu a techniku

Cenu za vedu a techniku v kategórii „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“ si z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzal 8. novembra 2018 pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD...

MEDICÍNSKY KLUB PRE KAŽDÉHO v Tabačke zaujal

V stredu 7. novembra zorganizovala Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach sériu prednášok na rôzne zdravotnícke témy v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Konala v kinosále košickej Tabačky a pritiahla pozornosť takmer stovky ľudí...
 

Erasmus+ výzva na mobilitu - VÝUČBA

Referát pre zahraničné vzťahy na UPJŠ LF si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú mobilitu za účelom výučby v odbore Psychiatria v rámci programu Erasmus+ na Tashkent Medical Academy, Uzbekistan...

LYNX podporuje talenty aj na Lekárskej fakulte UPJŠ

Zástupcovia spoločnosti LYNX odovzdali spoločne s dekanom UPJŠ LF prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. v utorok 23. októbra 2018 ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu študentke UPJŠ LF Anete Kuffovej a jej školiteľovi MUDr. Pavlovi Pobehovi, PhD...

Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS UPJŠ LF

Vážená študentská časť akademickej obce UPJŠ LF, volebná a mandátová komisia pre doplňujúce voľby do študetnskej časti Akademického senátu UPJŠ LF zverejňuje výsledky doplňujúcich volieb ...