UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Dekanské voľno 29.10.2021

Dekan Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. udeľuje študentom fakulty pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých DEKANSKÉ VOĽNO dňa 29. októbra 2021 (piatok) ...

Rektorské voľno 2.11.2021

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje Rektorské voľno dňa 2.11.2021 pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

Covid automat pre zimný semester AR 2021/2022

Výučba na UPJŠ LF bude v zimnom semestri AR 2021/2022 prebiehať prezenčnou formou. Prijaté opatrenia vychádzajú z Covid Automatu zverejneného Úradom verejného zdravotníctva SR, zohľadňujúceho lokálnu epidemickú situáciu...

UPJŠ získala značku „HR Excellence in Research“

Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

Povzbudivé umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2022

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings, hodnotiaci celkovo 1300 univerzít z celého sveta, zaradil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na pozíciu 601. - 650., čo je najlepším umiestnením spomedzi hodnotených slovenských univerzít.