UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Výsledok prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky na Lekárskej fakulte UPJŠ zahájili 10. mája 2019 uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe fyzioterapia testom pohybových schopností (gymnastická zostava, plávanie na 100 m a beh na 50 m).

Informácia ku stabilizačnému štipendiu

Študenti nedostatkových odborov budú môcť získať stabilizačné štipendium. Motivovať študentov pre štúdium odborov, ktoré sú nedostatkové na trhu práce a zároveň spojené so starnutím populácie, by mal nový druh pôžičky – tzv. stabilizačné štipendium.

Medici ukončili roadshow "Spolu za krásny a zdravý úsmev"

V pondelok 6. mája 2019 vyvrcholila v Košiciach najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorú zorganizovali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ. Siedmy ročník podujatia, v rámci ktorého navštívili 21 slovenských miest, hodnotia pozitívne...

SLOVACRIN a MZ SR zorganizovali školenie koordinátorov klinického skúšania

V dňoch 25. – 26. apríla 2019 sa v Bratislave  uskutočnil „Kurz pre koordinátorov a vedúcich oddelení klinických skúšaní v zdravotníckych zariadeniach“, ktoré moderovala medicínska riaditeľka infraštruktúry SLOVACRIN zastrešenej Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach MUDr. Beata Čečetková, PhD...

Uskutočnil sa IV. Klimov deň

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice zorganizovala v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny v piatok 26. apríla 2019 Regionálnu konferenciu anestéziológov košického a prešovského kraja a konferenciu  IV. Klimov deň...

Uskutočnila sa ďalšia Konferencia ŠVOČ

V stredu 24. apríla 2019 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila Študentská vedecká konferencia, na ktorej bolo prezentovaných 14 prác, z toho sedem v Teoretickej a predklinickej sekcii a sedem v Klinickej sekcii...

 

Uskutočnila sa štvrtá Medická olympiáda

V utorok 16. apríla 2019 sa uskutočnil na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 4. ročník Medickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 37 študentov UPJŠ LF, ktorí súťažili v trinástich tímoch, z ktorých dva tvorili výlučne zahraniční študenti...