UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Medici budú učiť správnu techniku čistenia zubov

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva pripravil pri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia vo štvrtok 21. marca 2019 pre zamestnancov a študentov Lekárskej fakulty UPJŠ školenie o správnej technike čistenia zubov...

Pozdrav dekana k Medzinárodnému dňu žien

Milé kolegyne,
s potešením posielam každej z Vás aspoň symbolický kvet k Medzinárodnému dňu žien a zároveň Vám ďakujem za všetko, čo nielen pre našu Alma mater robíte. Prajem Vám príjemné prežitie dnešného dňa!
 
Daniel Pella,
dekan

 

 

Pozvánka na Zlatú promóciu 2019

V piatok 18. októbra 2019 sa uskutoční na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach „ZLATÁ PROMÓCIA“ absolventov všeobecného a zubného lekárstva / stomatológie, ktorí ukončili štúdium v rokoch 1968 a 1969. Absolventi uvedených rokov sa môžu prihlásiť na túto slávnostnú udalosť zaslaním svojich kontaktných údajov formou návratky do 30. júna 2019.

Zástupcovia spoločnosti AGEL informovali o štipendijnom programe

V utorok 19. februára 2019 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov spoločnosti AGEL SK a.s., prevádzkujúcej na Slovensku deväť nemocníc, so študentmi Lekárskej fakulty UPJŠ s cieľom informovať ich no novom štipendijnom programe a možnosti zaujímavého pracovného uplatnenia sa po ukončení štúdia...