UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Lekárska fakulta UPJŠ zvýši počet študentov

V súvislosti so žiadosťou predsedu vlády Petra Pellegriniho o prijatie vyššieho počtu študentov na slovenské lekárske fakulty informujeme, že Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach môže v nasledujúcom akademickom roku prijať na Všeobecné lekárstvo 30 a na Zubné lekárstvo 10 študentov navyše...

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 11. – 15.6. a 19.6.2018 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pokračovali prijímacie skúšky pre štúdium doktorských, magisterských a bakalárskych študijných programov písomným testom.

Docentka Silvia Toporcerová sa stala Slovenkou roka

Cenu v kategórii zdravotníctvo získala v ankete Slovenka roka 2018 zamestnankyňa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, odborníčka v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA.

Výsledok prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky na Lekárskej fakulte UPJŠ zahájili 14. mája 2018 uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe fyzioterapia testom pohybových schopností (gymnastická zostava, beh a plávanie).

Lekárska fakulta získala Cenu mesta Košice

V pondelok 7. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach získala pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku najprestížnejšiu Cenu mesta Košice za významný dlhoročný prínos v oblasti medicínskeho vzdelávania a vedeckého výskumu.