UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Výsledok prijímacej skúšky

V dňoch 13. – 17.6. a 21.6.2022 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnili prijímacie skúšky pre štúdium doktorských, magisterských a bakalárskych študijných programov.

Výsledky volieb kandidáta na dekana UPJŠ LF

Vážená akademická obec Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty

Volebná a mandátová komisia pre voľbu dekana UPJŠ LF zverejňuje výsledky volieb kandidáta na dekana UPJŠ LF na funkčné obdobie od 13.11.2022 do 12.11.2026...

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu UPJŠ LF

Akademický senát UPJŠ LF v súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ LF a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ LF v platnom znení a na základe uznesenia č. 149 z 11. apríla 2022 vyhlasuje voľby do Akademického senátu UPJŠ LF na funkčné obdobie 2023 - 2027...

Aktuálne opatrenia pre letný semester ak. roka 2021/2022

nové! Pokyn dekana č. 1/2022 k podmienkam výučby na UPJŠ LF v letnom semestri akademického roka 2021/2022.
nové! Príkaz rektora č. 2/2022 k aktualizácii PR č. 1/2022 a podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022.
Príkaz rektora č. 1/2022  k aktualizácii podmienok výučby a pracovných činností na UPJŠ v Košiciach v letnom semestri akademického roka 2021/2022.

 

Výzva pre študentov 5. ročníka VL a 2. ročníka Ošetrovateľstva

Vážení študenti, obraciame sa na Vás s ohľadom na žiadosť Ministerstva zdravotníctva SR o zapojenie študentov vyšších ročníkov do poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v súvislosti s nástupom 4. vlny pandémie ochorenia COVID-19...