UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Vydarený IV. pohár dekana UPJŠ LF v lyžovaní a snowboarde

V sobotu 19. januára 2019 sa uskutočnila Ski Centre Levoča - Levočská Dolina súťaž v alpskom lyžovaní a v snowboarde „Pohár dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach“ - ktorý pre študentov, zamestnancov a priaznivcov fakulty pripravil dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Pozývame študentov gymnázií a stredných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční na Lekárskej fakulte UPJŠ na Triede SNP 1 vo štvrtok 7. februára 2019 v čase medzi 10.00-12.30 h.

Prednáška pre záujemcov o Rezidentské štúdium

Záujemcovia o Rezidentské štúdium budú mať možnosť získať bližšie informácie na prednáške konanej na LF UPJŠ vo štvrtok 7. februára 2019 o 13. hodine. Podujatie sa uskutoční na Triede SNP 1 v posluchárni P1.