UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Lekárska fakulta UPJŠ zorganizovala 1. národné stretnutie SLOVACRIN

    V piatok 22. marca 2019 sa v košickom Hoteli DoubleTree by Hilton uskutočnilo 1. národné stretnutie SLOVACRIN pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry, ktorá je súčasťou európskej výskumnej infraštruktúry ECRIN-ERIC. Podujatie, ktorého sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ECRINu profesor Jacques Demotes z Francúzska, zorganizovala Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, ktorá je národným vedeckým partnerom tejto paneurópskej organizácie zameranej na rôzne formy akademického klinického výskumu a medzinárodné biomedicínske vedecké projekty. UPJŠ LF teda bude koordinátorom všetkých aktivít tejto výskumnej infraštruktúry realizovaných v Slovenskej republike pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.
    „ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network) je neziskovým združením, ktoré spája vedeckých partnerov a siete v celej Európe. Slovenská republika sa stala súčasťou tejto paneurópskej organizácie zameranej  na všetky formy klinického výskumu v minulom roku, pričom základy pre vznik Slovak Clinical Research Infrastructure Network – SLOVACRIN boli starostlivo pripravované už od roku 2017. Po náročných rokovaniach bolo Slovensko v máji 2018 na ECRIN Assembly of Members v Budapešti predstavené ako kandidátska krajina a  následne prijaté ako krajina so štatútom pozorovateľa. Národné základy budúcej siete boli položené na stretnutí konanom na Ministerstve zdravotníctva SR 11. septembra 2018,“ vysvetľuje genézu vzniku dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a generálny riaditeľ SLOVACRIN prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
    Členmi ECRIN sú aktuálne Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Írsko, Portugalsko, Španielsko a Česká republika. Slovenská republika, podobne ako Švajčiarsko, má zatiaľ štatút pozorovateľa, čo znamená, že pri hlasovaniach majú iba poradný hlas, no získali kompletný prístup k celej škále služieb ECRIN. Stav pozorovateľa nám tiež umožňuje plný prístup k podpore ECRIN a umožňuje naše plnohodnotné zapojenie sa do medzinárodného priestoru akademických klinických skúšaní.
    Veľkou výhodou spolupráce Slovenska s touto európskou výskumnou infraštruktúrou je možnosť zapojenia sa slovenských lekárov a výskumníkov do predklinického a klinického výskumu a kooperácia s podobne zameranými európskymi pracoviskami, ktoré predstavujú absolútnu špičku v danej oblasti...


    Tlačová správa


Posledná aktualizácia: 28.03.2019