UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutoční sa Life Science Innovation Day 2019

V stredu 22. mája 2019 sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční druhý ročník konferencie, výstavy a networkingu Life Science Innovation Day 2019 zameraný na podporu aplikovaného výskumu v biomedicíne, najmä na včasnú, precíznu a personalizovanú diagnostiku a na inovatívne terapeutické metódy.

Podujatie organizuje Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a s podporou Vedeckého parku UK. Návštevníci budú mať možnosť na jednom mieste stretnutia s verejnými vedecko-výskumnými inštitúciami, univerzitami, start-upmi, súkromnými spoločnosťami a lídrami, ktorí sú aktívni na Slovensku.
 

Hostia podujatia:
•    Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky (TBC)
•    Peter Kompalla, riaditeľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory
•    Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR
•    Lukáš Plank, oddelenie patológie, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a UN v Martine
•    Michal Mego, Národný onkologický ústav
•    Ján Strnádel, Biomedicínske centrum, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a UN v Martine
•    Ján Tkáč, Glycanostics, SAV
•    Peter Zvara, Odensee University Denmark, Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta a UN v Martine
•    Miriama Šimunková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
•    Zoltan Chadaide, Brainomix Limited, University of Oxford, spolupráca s univerzitnými nemocnicami v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave a Skalici
•    Igor Lacík, SAV –  Ústav polymérov
•    Ján Rosocha, UPJŠ v Košiciach - Združená tkanivová banka, MEDIPARK
•    Richard Imrich, Národný ústav reumatologických chorôb
•    Auvo Kaikkonen, Európska investičná banka


Pre viac informácií a možnosť registrácie kliknite .

 

Posledná aktualizácia: 29.04.2019