UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Pozvánka na prednášky s diskusiou v rámci Európskeho týždňa verejného zdravia

    V stredu 15. mája 2019 sa uskutoční podujatie pre odbornú a laickú verejnosť nazvané „Integrovaná zdravotno-sociálna starostlivosť pre ľudí s chronickými chorobami“, ktoré organizuje Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v rámci Európskeho týždňa verejného zdravia „European Public Health WEEK“.
    Cieľom série prednášok so začiatkom o 15. hodine v Aule Kostlivého UPJŠ  LF na ulici Kostlivého 1 v Košiciach je  zvýšiť povedomie o nových prístupoch a možnostiach integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre ľudí s chronickými chorobami, ich opatrovateľov a poskytovateľov služieb.

 


 

 

Posledná aktualizácia: 09.05.2019