UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnil sa Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium

    Vo štvrtok 6. júna 2019 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnil Informačný deň pre záujemcov o rezidentské štúdium určený pre študentov 5. a 6. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo, lekárov z praxe bez špecializácie a pre rezidentov zaradenýchv špecializačnom štúdiu v rámci rezidentského štúdia. Dvojhodinového stretnutia sa zúčastnilo asi päťdesiat účastníkov, ktorých o rôznych aspektoch štúdia informovali:

● doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. - prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy
● prof. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. - garant pre všeobecné lekárstvo UPJŠ LF
● doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. - garant pre detské lekárstvo UPJŠ LF
● Mgr. Viera Pálešová a Mgr. Katarína Plháková  z Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR
● MUDr. Diana Ganajová  - krajská odborníčka pre špecializačný odbor Všeobecné lekárstvo pre Košický kraj
● MUDr. Melánia Ryníková - krajská odborníčka pre špecializačný odbor Všeobecné lekárstvo pre Prešovský kraj
● doc. Ing. Július Kováč, PhD., MBA z oddelenia podpory projektov UPJŠ


Posledná aktualizácia: 12.06.2019