UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnila sa Zlatá promócia absolventov

    V piatok 18. októbra 2019 sa uskutočnila v Aule UPJŠ LF „Zlatá promócia“ absolventov doktorského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorí promovali v rokoch 1968 a 1969. Slávnosti pripomínajúcej polstoročnicu od ukončenia ich štúdia sa zúčastnilo celkovo 76 absolventov fakulty z pôvodných 243 študentov, ktorí v spomínaných rokoch ukončili svoje štúdium.
    Zlaté diplomy týmto absolventom fakulty odovzdal v zastúpení dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. Sú vyjadrením úcty, vďaky a hlavne skutočnosti, že alma mater nezabúda na svojich absolventov a je hrdá na ich prácu a na to, čo počas predchádzajúcich 50 rokov vytvorili.

 


Posledná aktualizácia: 21.10.2019