UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Zoznam kandidátov pre voľby do Študentskej internátnej rady UPJŠ

ZOZNAM  KANDIDÁTOV 
PRE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ INTERNÁTNEJ RADY UPJŠ
na volebné obdobie 2019 - 2021

Lekárska fakulta  1. Lucia Demjanová, 2. ročník, 20 rokov
 2. Terézia Kravcová, 2. ročník, 21 rokov
 3. Viera Pencáková, 5. ročník, 26 rokov
 4. Tatiana Repašská, 4. ročník, 23 rokov
Prírodovedecká fakulta  1. Katarína Demjanová, 2. ročník, 20 rokov
Právnická fakulta  1. Bc. Zuzana Beňadiková, 2. ročník magisterský, 23 rokov
Filozofická fakulta  1. Bc. Veronika André, 2. ročník magisterský, 23 rokov
 2. Bc. Benjamín Kukuča, 2. ročník magisterský, 23 rokov
Fakulta verejnej správy  
Ústav telesnej výchovy a športu  
 

Oprávnený volič hlasuje osobne, preukazuje sa ubytovacím preukazom, preukazom študenta (ISIC) alebo vysokoškolským indexom.

Voľby sa uskutočnia dňa

 14. novembra 2019 v čase od 13.00 do 17.00 hod.
na Medickej ul. 4 v Jedálni


 

Košice  7.11.2019 Mgr. Františka Petriková
podpredsedníčka študentskej časti
Akademického senátu UPJŠ

 

Posledná aktualizácia: 08.11.2019