UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu

Ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu na Lekárskej fakulte UPJŠ za minulý rok v rámci výberového programu „LYNX podporuje talenty“ získala študentka 6. ročníka všeobecného lekárstva Lule Tomiq. Cenu jej odovzdal riaditeľ pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Ing. Martin Kollár v utorok 19. novembra 2019 spolu s dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD.

Téma diplomovej práce znela „Využitie transvaginálneho ultrazvuku a magnetickej rezonancie v stagingu extraovariálnej endometriózy“ a študentkiným školiteľom bol prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH.

O cenu košickej spoločnosti LYNX ako člena kariérneho klubu Career Club UPJŠ v Košiciach sa tento rok uchádzalo 19 autorov diplomových prác z UPJŠ LF, ktoré do súťaže navrhli ako najlepšie jednotlivé komisie pre obhajoby diplomových prác. S výberom víťaznej práce pomáhala aj vlaňajšia víťazka Aneta Kuffová. Okrem cennej plakety získala výherkyňa Lule Tomiq od spoločnosti LYNX ako darček aj najnovší iPhone 11 red product.

Zmyslom výberového programu „LYNX podporuje talenty“ je špeciálne oceniť úsilie a kreativitu študentov pretavenú do ich diplomových prác.


Posledná aktualizácia: 30.11.2019