UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Zo života Lekárskej fakulty

V pondelok 22. februára 2021 začala praktická výučba vo vyšších ročníkoch

Vzhľadom na udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a do špecializovaného výučbového zariadenia Vládou SR pripravila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach od pondelka 22. februára prechod na prezenčnú formu praktickej výučby pre takmer tristo študentov vyšších ročníkov...

Uskutočnil sa prvý virtuálny Deň otvorených dverí na našej fakulte

Vo štvrtok 4. februára 2021 sme záujemcom o štúdium v slovenskom jazyku na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ponúkli vôbec po prvý krát možnosť nahliadnuť do našej „kuchyne“ formou virtuálneho Dňa otvorených dverí a to v živom vysielaní na našom facebookovom profile...

Slovenka roka 2021 z UPJŠ?

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po trinástykrát vyhlásili anketu SLOVENKA ROKA 2021.

Dekan ocenil výnimočných študentov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. desať študentov za vynikajúce študijné výsledky a päť študentov za ich aktívnu dobrovoľnícku činnosť pri testovaní na COVID-19...

HBSC tím realizuje ďalšiu štúdiu o dospievaní školákov

Pracovníci Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu UPJŠ LF realizujú štúdiu o dospievaní školákov ako súčasť medzinárodného projektu HBSC, ktorý sa na Slovensku realizuje každé štyri roky. Jej hlavným cieľom je preskúmať a porozumieť špecifikám dospievania dnešnej generácie školákov, a to najmä v oblasti školy, aktívneho životného štýlu či používania digitálnych technológií...

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na UPJŠ LF vyše tritisíc študentov

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte UPJŠ vyše tritisíc študentov doktorského, magisterského a bakalárskeho štúdia. Fakulta od svojho založenia v septembri 1948 pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc úspešných absolventov I. a II stupňa vysokoškolského štúdia...

UPJŠ pripravila hromadné testovanie na COVID-19 pre svojich zamestnancov a študentov

V priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 sa v dňoch 30. októbra - 1. novembra 2020 realizovalo trojdňové testovanie na COVID-19, ktoré zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre svojich zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a študentov. Na testovanie sa prihlásilo asi tritisíc osôb a pomere náročnú logistiku bolo potrebné premyslieť počas dvoch dní...

Medici pomáhali pri testovaní obyvateľov v bardejovskom okrese

Študenti UPJŠ LF sú pripravení pomôcť pri hromadnom testovaní Slovákov na COVID-19 v dňoch 31.10.-1.11. a 7.- 8. 11 2020. Generálnu skúšku má asi stovka z nich už za sebou vďaka testovaniu v Bardejovskom okrese. Nábor záujemcov do odberových tímov pomáhali organizovať členovia študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF, z ktorých viacerí si testovanie aj osobne vyskúšali...

Naši študenti v prezídiu European Dental Students‘ Association

Na valnom zhromaždení European Dental Students‘ Association (EDSA), ktoré sa kvôli situácii ohľadom koronavírusu konalo online 29. augusta 2020, boli do prezídia asociácie zvolení dvaja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, členovia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva (SSŠZL)....