UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Zo života Lekárskej fakulty

Príhovor dekana k začiatku akademického roka 2021/2022

"Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, stojíme na prahu nového akademického roka 2021/2022 a dúfame, že bude iný, ako ten vlaňajší, počas ktorého sme takmer všetku teoretickú výučbu realizovali dištančnou formou a praktickej výučby sa mohli v letnom semestri zúčastniť iba vyššie ročníky..."

Prednosta ZTB Ján Rosocha získal Cenu predsedu KSK

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2020 bola v sobotu 4. septembra 2021 udelená prednostovi Združenej tkanivovej banky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach MVDr. Jánovi Rosochovi, CSc...

V pondelok 22. februára 2021 začala praktická výučba vo vyšších ročníkoch

Vzhľadom na udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a do špecializovaného výučbového zariadenia Vládou SR pripravila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach od pondelka 22. februára prechod na prezenčnú formu praktickej výučby pre takmer tristo študentov vyšších ročníkov...

Uskutočnil sa prvý virtuálny Deň otvorených dverí na našej fakulte

Vo štvrtok 4. februára 2021 sme záujemcom o štúdium v slovenskom jazyku na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ponúkli vôbec po prvý krát možnosť nahliadnuť do našej „kuchyne“ formou virtuálneho Dňa otvorených dverí a to v živom vysielaní na našom facebookovom profile...