UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Dekan ocenil excelentných študentov

V pondelok 18. novembra 2019 sa konalo odovzdávanie Pochvalných uznaní dekana excelentným študentom Lekárskej fakulty UPJŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Ocenenia získali dve študentky zdravotníckych odborov, 6 slovenských medikov a 4 zahraniční študenti.

Srdečne gratulujeme!

Ocenenia študentom odovzdal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý v následnej neformálnej debate zaspomínal na novembrové udalosti spred tridsiatich rokov a rozdielne postavenie študentov teraz a v minulosti. Stručnú históriu vzniku Medzinárodného dňa študentstva a jeho význam pripomenula študentom aj prodekanka UPJŠ LF pre študijné záležitosti doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.

Stretnutia so študentmi sa tiež zúčastnila prodekanka pre študijné záležitosti prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc., prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD., prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., vedúca študijného oddelenia Ing. Lena Kašická a PR manažérka RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.

Pochvalné uznanie dekana získali títo študenti:

Zdravotnícke odbory
1.    Nikola Ženčuchová, 3. r., ŠP Verejné zdravotníctvo    
2.    Kristína Gábrišová, 3. r., ŠP Fyziatria     

Všeobecné lekárstvo
1.    Barbora Bačkorová, 4. r.    
2.    Monika Čabrová, 4. r.    
3.    Jakub Javorský, 5. r.    
4.    Ester Tomajková, 4. r.

Zubné lekárstvo
1.    Katarína Janičová, 5. r.    
2.    Šimon Fedor, 4. r.  

General Medicine
1.    Mohid Iqbal Malik, 6. r.    
2.    Camila Carbonell Capó, 6. r.
3.    Jan Nedim Toros, 5. r.    

Dental Medicine
1.    Sten-Eric Richter, 5. r.   


Posledná aktualizácia: 30.11.2019