UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Dekan UPJŠ LF Daniel Pella sa zúčastnil rokovania s premiérom Petrom Pellegrinim

    V piatok 31. januára 2020 sa dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. zúčastnil na Úrade vlády SR rokovania premiéra Petra Pellegriniho s predstaviteľmi slovenských lekárskych fakúlt, na ktorom bolo dohodnuté prijatie vyššieho počtu uchádzačov o štúdium medicíny v budúcom akademickom roku. Štyri lekárske fakulty by mali prijať o 250 uchádzačov viac, na čo im poskytne Vláda SR dodatočné prostriedky vo výške cca 2,5 milióna eur, ktoré pokryjú zvýšené náklady na vyšší počet prijatých študentov a nahradia stratu príjmov za nižší počet prijatých zahraničných študentov (sampolatcov študujúcich v anglickom jazyku). Podľa vyjadrenia Petra Pellegriniho by toto opatrenie malo pomôcť zvýšiť počet lekárov na Slovensku.
    Ako na rokovaní s premiérom a následnej tlačovej konferencii podotkol dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel. Pella, PhD., ako hlavný motív odchodu lekárov do zahraničia nevidí iba platové podmienky, ale predovšetkým nevyhovujúce pracovné podmienky a pracovné vzťahy v slovenských nemocniciach. Zdôraznil preto nutnosť modernizácie zdravotníckych zariadení, a to nielen univerzitných nemocníc ako hlavných výučbových základní lekárskych fakúlt, ale aj okresných, kde môžu budúci lekári absolvovať praktickú výučbu v závere ich štúdia. Taktiež vyzdvihol potrebu skvalitnenia výučby medikov budovaním simulátorových centier.
    „Aj legislatíva Európskej únie hovorí, že gro pregraguálnej výučby študentov sa musí realizovať prostredníctvom simulátorovej a virtuálnej výučby,“  poznamenal dekan Daniel Pella, ktorý v kontexte výučby zahraničných študentov konštatoval, že ju nie je správne apriori odmietať, pretože nie je len vedomostnou ekonomikou, ale súvisí aj s hodnotením univerzít v rankingoch a je pre každú fakultu istou pýchou.


Záznam z tlačovej konferencie
 


Posledná aktualizácia: 03.02.2020