UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácia k žiadostiam programu ERASMUS

Vedenie UPJŠ LF rozhodlo, že v dôsledku aktuálnej epidemiologickej situácie týkajúcej sa infekcie koronavírusom - COVID-19 všetky prichádzajúce žiadosti v rámci programu ERASMUS budú posudzované individuálne s ohľadom na krajinu, z ktorej žiadateľ prichádza.

Posledná aktualizácia: 02.03.2020