UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prianie dekana UPJŠ LF k Medzinárodnému dňu žien

Milé dámy,
pracovníčky i študentky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach,


prajem Vám príjemné prežitie dnešného Medzinárodného dňa žien
a každej z Vás posielam touto cestou symbolickú kyticu kvetov!

Váš Daniel Pella,
dekan UPJŠ LF


Posledná aktualizácia: 08.03.2020