UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Naši medici pomáhajú ako dobrovoľníci univerzitnej nemocnici

    Študenti UPJŠ LF sú pripravení v prípade potreby podať pomocnú ruku zdravotníckym zariadeniam pri testovaní pacientov na nový koronavírus SARS-CoV-2 alebo ošetrovaní chorých, či akoukoľvek inou vhodnou formou. Pomoc medikov je od utorka 17. marca 2020 potrebná pri selekcii pacientov na centrálnych príjmoch Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a taktiež pri manažovaní pacientov, ktorí kontaktovali Call centrum Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva Košice a plánujú navštíviť nemocnicu.
    Dobrovoľnícku prácu pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice začalo vykonávať prvých 19 študentov všeobecného a zubného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí robia buď triáž pacientov pri vstupe do nemocnice, alebo telefonicky usmerňujú osoby smerujúce do zdravotníckeho zariadenia, ktorí predtým kontaktovali Call centrum napríklad pre respiračné problémy alebo podozrenie z možného kontaktu s koronavírusom. Pripravení pomôcť sú aj ďalší medici.

   


    „Záujemcov o dobrovoľnícku činnosť koordinujú členovia Akademického senátu UPJŠ LF za študentskú časť. V tejto chvíli evidujeme celkovo okolo 50 študentov našej fakulty, ktorí majú záujem nejakou formou pomôcť. V nasledujúcich dňoch sme pripravení rozšíriť záber dobrovoľníckej práce našich kolegov a sme v štádiu rokovaní, aby medici v čo najväčšej možnej miere pomohli rôznym zložkám zvládnuť tento mimoriadny stav,“ hovorí študentka 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a členka Akademického senátu UPJŠ LF za študentskú časť Ester Tomajková. Ako dodáva, keďže potreba aktívnej práce študentov v nemocniciach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zatiaľ nenastala, medici ponúkli napríklad zdravotníckym zariadeniam možnosť, že sa postarajú o deti zdravotníkov, pokiaľ ich nemajú s kým nechať počas času stráveného v práci. 
    Členovia študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF od vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku a prerušenia prezenčnej formy výučby na Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá bola nahradená dištančnou formou, taktiež úzko spolupracujú s vedením fakulty, aby zlepšili informovanosť slovenských aj zahraničných študentov. Okrem rôznych informácií týkajúcich sa štúdia poskytujú kolegom aj návody na vytvorenie vlastných ochranných pomôcok a tiež rady na udržanie mentálneho zdravia v tejto situácii. Zvlášť pomáhajú zahraničným kolegom, ktorí v tejto situácii zostali kvôli výučbe na Slovensku, mimo svojich domov a blízkych...


    Dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. veľmi oceňuje záujem študentov pomôcť v rezorte zdravotníctva, alebo v iných oblastiach. „Veľmi si vážim našich študentov, ktorí si v tejto situácii na diaľku študujú a plnia stanovené povinnosti, ale popri tom si vzájomne pomáhajú a taktiež ponúkli nezištnú pomoc zdravotníckym zariadeniam, ale aj iným zložkám. V ťažkých časoch sa takpovediac lámu charaktery a nás tie ťažké časy zjavne iba čakajú. Pri všetkom optimizme sa je treba pripraviť na preťažené nemocnice a zdravotnícky personál, ktorý bude potrebovať pomoc zanietených mladých ľudí, ktorých snom bolo stať sa lekárom. Verím, že naši študenti pomôžu všade tam, kde to bude potrebné a veľa sa pritom naučia,“ konštatuje dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého by sa prípadná účasť medikov na zabezpečení prevádzky nemocníc pri kritickej epidemiologickej situácii a nedostatku zdravotníckych pracovníkov samozrejme zarátavala študentom ako absolvovanie praktickej časti výučby podľa študijných programov.

 

Tlačová správa
 

Posledná aktualizácia: 20.03.2020