UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Fakulta zapožičala univerzitnej nemocnici sedem respirátorov

    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zapožičala Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sedem respiračných prístrojov s príslušenstvom v celkovej hodnote 130-tisíc eur, ktoré by mohli pomôcť pacientom s ochorením COVID-19 s respiračnými ťažkosťami. Ide o prístroje využívané štandardne na neinvazívnu ventiláciu, ale ktoré je možné po jednoduchej technickej prestavbe použiť aj na invazívnu riadenú umelú pľúcnu ventiláciu a preto môžu v prípade potreby pomáhať pacientom v akútnom ohrození života.
    Ide o ventilačný systém CARAT II v hodnote takmer 8-tisíc eur zakúpený zo zdrojov Lekárskej fakulty UPJŠ a 6 ventilačných prístrojov Bellavista v hodnote 17-tisíc až 26-tisíc eur zo štrukturálnych fondov EÚ a príslušenstvo k nim (vozíky, kyslíkové hadice, tvárové masky a p.), ktoré boli využívané na vedeckú činnosť Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP Košice v rámci projektu Medipark. Zmluvu o zapožičaní uzatvorila Lekárska fakulta UPJŠ s Univerzitnou  nemocnicou L. Pasteura Košice v utorok 24. marca 2020 a po potrebnom upgrade by mali tieto zariadenia slúžiť pre potrebu Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP.
    "Zapožičaniu šiestich prístrojov značky Bellavista zakúpených pre našu lekársku fakultu zo štrukturálnych fondov predchádzalo udelenie súhlasu generálneho riaditeľa Sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 17.3.2020 na základe žiadosti rektora UPJŠ ako štatutára. Tieto prístroje boli zakúpené v rámci výskumných projektov orientovaných na neinvazívnu pľúcnu ventiláciu nosovou alebo tvárovou maskou pri chronických pľúcnych chorobách s dychovým zlyhávaním. Predmetom výskumu nebola liečba pacientov touto dnes už štandardnou metódou, ale riešenie výskumných projektov zameraných na identifikáciu iných, mimopľúcnych účinkov takejto liečby, napríklad jej vplyv na srdcovocievny systém,“ hovorí prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP Košice doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD., ktorý ponúkol zapožičanie prístrojov UNLP v súvislosti s prípravou nemocnice na vyšší počet pacientov s respiračným ťažkosťami v dôsledku ochorenia COVID-19.
    Ako vysvetľuje doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD., spomínané respiračné prístroje sú štandardne využívané na tzv. neinvazívnu ventiláciu bez potreby intubácie pacienta čo je v pri ochorení COVID-19 vo väčšine prípadov neúčinný spôsob, keďže je nevyhnutná invazívna umelá pľúcna ventilácia na anestéziologicko-resuscitačných pracoviskách. „Avšak u týchto prístrojov ide o ventilačné prístroje vyššej rady, ktoré je možné po jednoduchom technickom up-grade použiť aj na riadenú umelú pľúcnu ventiláciu spojenú so zaintubovaním pacienta a preto sa budú dať v prípade potreby použiť aj u chorých s ťažkou formou ochorenia COVID-19, u ktorých dochádza k vážnemu poškodeniu pľúc a vyžadujú hospitalizáciu na OAIM,“ poznamenáva prednosta Kliniky pneumológie a ftizeológie.


Tlačová správa
 

 

Posledná aktualizácia: 02.04.2020