UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Spoločnosť LYNX ocenila najlepšiu diplomovú prácu na UPJŠ LF

Spoločnosť LYNX pôsobiaca v oblasti informačných technológií opäť ocenila najlepšiu diplomovú prácu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Víťazkou za Akademický rok 2019/2020 sa stala študentka 6. ročníka VL Katarína Pitoráková s prácou nazvanou „Neoadjuvantná onkoterapia pri karcinóme rekta“, ktorú vypracovala pod vedením školiteľa MUDr. Andreja Vrzgulu, PhD.

Lekárska fakulta získala darom takmer desaťtisíc PCR testov

V piatok 16. októbra 2020 navštívil Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach biochemik Pavol Čekan, ktorý sa  podieľal na vývoji slovenských PCR testov na odhalenie nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenia COVID-19.  Ide o špeciálne testy pre slovenský kmeň SARS-CoV-2...

Bezplatne sme vyšetrili vzorky na COVID-19 u zahraničných študentov

Lekárska fakulta UPJŠ pristupuje zodpovedne k riziku šírenia ochorenia COVID-19 a pre všetkých svojich zahraničných študentov zabezpečila bezplatné testovanie na nový koronavírus. V priebehu septembra sa uskutočnilo deväť hromadných odberov, pričom bolo otestovaných 1271 študentov a zachytili sme 18 pozitívnych osôb na vírus SARS-CoV-2...

Rokovanie zástupcov SLOVACRIN-u na pôde českého ministerstva školstva

Zástupcovia národnej výskumnej infraštruktúry SLOVACRIN, ktorú zastrešuje Lekárska fakulta UPJŠ, sa spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovítom Paulisom stretli v pondelok 31. augusta 2020 na pôde MŠMaTV ČR v Prahe s predstaviteľmi českého ministerstva školstva a českými odborníkmi pre vedu, výskum a inovácie...

Uskutočnili sa prijímacie skúšky na UPJŠ LF

V týždni od 29. júna do 3. júla sa uskutočnili na UPJŠ LF prijímacie skúšky na bakalárske štúdium zdravotníckych odborov (ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo) a doktorské štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo...

Uskutočnil sa brífing s novinármi o vývoji prevratnej umelej pľúcnej ventilácie PMLV

Vo štvrtok 2. apríla 2020 sa uskutočnil pred Lekársku fakultou UPJŠ v Košiciach brífing, na ktorom odzneli informácie o vývoji umelej pľúcnej ventilácie PMLV navrhnutej skupinou lekárov a vedcov pre výskum pokročilých metód umelej pľúcnej ventilácie na LF UPJŠ v spolupráci s vývojármi z Chirany-Medical a.s. Stará Turá, ktorá posúva hranice možností pľúcnej ventilácie u kriticky chorých pacientov...

Príhovor dekana k zamestnancom a študentom UPJŠ LF

Vážené kolegyne a kolegovia,
milí študenti.
V prvom rade dnes pozdravujem pri príležitosti Dňa učiteľov našich pedagógov. Prihováram sa k Vám v mimoriadnej situácii, kedy pracujeme v celkom inom režime, než  obyčajne. Dištančná výučba nemá na Lekárskej fakulte UPJŠ v jej histórii obdobu, no vyžiadala si ju potreba chrániť sa navzájom pred smrtiacou hrozbou...

Fakulta zapožičala univerzitnej nemocnici sedem respirátorov

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zapožičala Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice sedem respiračných prístrojov s príslušenstvom v celkovej hodnote 130-tisíc eur, ktoré by mohli pomôcť pacientom s ochorením COVID-19 s respiračnými ťažkosťami...

 

NOVÉ: STANOVISKO DEKANA UPJŠ LF z 15. marca 2020 k aktuálnej situácii

Dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. vydal v nedeľu 15. marca 2020 toto stanovisko k záverom zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR, rozhodnutia hlavného hygienika SR a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktorým bola nariadé prerušenie prezenčnej metódy štúdia na vysokých školách v rámci uskutočňovania študijných programov do 27. marca 2020...