UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Vianočný pozdrav dekana

Prajem všetkým zamestnancom, študentom a priateľom našej Lekárskej fakulty UPJŠ pokojné a radostné vianočné sviatky a v novom roku 2022 len to najlepšie – pevné zdravie, šťastie, lásku, životný elán a takisto veľa pracovných úspechov!

Váš
Daniel Pella dekan UPJŠ LF

Imatrikulácia

UPJŠ LF plánovala na november 2021 „IMATRIKULÁCIU” študentov prvého ročníka, avšak v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku sa toto podujatie neuskutoční...

PRÍHOVOR DEKANA k Medzinárodnému dňu študentstva

    Milí študenti,
    rok ubehol veľmi rýchlo a ja sa Vám opäť prihováram pri príležitosti 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorým si pripomíname odkaz Nežnej revolúcie z roku 1989 aj Medzinárodný deň študentstva.
A opäť sa Vám pripomínam v pohnutých časoch...