Prejsť na obsah

Aktuálne správy Lekárskej fakulty

Profesorka Želmíra Macejová získala ocenenie AOPP „Môj lekár“ a Cenu verejnosti

V piatok 26. novembra 2022 sa v Bratislave uskutočnil 6. ročník celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorý vyvrcholil slávnostným večerom spojeným s oceňovaním zdravotníkov za ich obetavú prácu a prínos pre pacientov. Ocenenie Asociácie na ochranu práv pacientov bolo udelené v kategóriách MÔJ LEKÁR a MOJA SESTRA, pričom medzi desiatkou ocenených slovenských lekárov bola aj naša kolegyňa … Čítať ďalej
29. novembra 2022

Dekan ocenil excelentných študentov pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

Pochvalné uznanie dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností získalo pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu v utorok 22. novembra 2022 dvadsaťštyri excelentných študentov Lekárskej fakulty UPJŠ, medzi ktorými nechýbali ani vynikajúci medici študujúci v anglickom jazyku.     Odovzdávania ocenení sa zúčastnil dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a traja … Čítať ďalej
28. novembra 2022

Verejné habilitačné prednášky

Dekan UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty oznamuje, že dňa 29. novembra 2022 sa v posluchárni č. 4 na 2. poschodí UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty, Trieda SNP č. 1 uskutočnia verejné habilitačné prednášky hybridnou formou: 8.00 hod. MUDr. Marianna VITKOVÁ, PhD., Neurologická klinika UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, názov: „Zmena paradigmy liečby sclerosis … Čítať ďalej

Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia prvákov

V utorok 22. novembra 2022 sa uskutočnili v Aule UPJŠ LF slávnostné imatrikulácie študentov 1. ročníka všetkých študijných programov na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Slávnostného aktu imatrikulácie študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, fyzioterapie, verejného zdravotníctva a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve sa zúčastnil dekan prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., študijní prodekani prof. MUDr. … Čítať ďalej
25. novembra 2022

Verejné habilitačné prednášky

V utorok 25. októbra 2022 sa v posluchárni P4 na 2. poschodí Lekárskej fakulty UPJŠ na Triede SNP 1 uskutoční verejná habilitačná prednáška MUDr. Štefana Tótha, PhD., MBA a MUDr. Ingrid Urbančíkovej, PhD., MPH.

10. októbra 2022

PRIANIE KU DŇU UČITEĽOV

Dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. praje všetkým pedagógom pri príležitosti Svetového dňa učiteľov vyhlaseného UNESCO na deň 5. októbra všetko najlepšie - predovšetkým veľa zdravia, entuziazmu a radosť z dobre vykonanej práce...

Študuj na UPJŠ