UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácia o obmedzení parkovania a pohybu osôb počas prijímacích skúšok

    V súvislosti s konaním prijímacích skúšok na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v dňoch 29.6.-3.7.2020 informujeme uchádzačov o štúdium a ich rodičov, že:
    1. Z dôvodu rekonštrukčných prác na IV sekcii budovy LF je na parkovisku obmedzený počet parkovacích miest. Preto odporúčame účastníkom prijímacieho konania prísť na skúšku s dostatočným časovým predstihom a parkovanie vozidiel riešiť na parkoviskách v okolí, nie bezprostredne pred budovou fakulty.
    2. V priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu budú môcť pohybovať iba účastníci prijímacích skúšok. Iným osobám vstup do budovy LF nebude umožnený.

Posledná aktualizácia: 26.06.2020