UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnili sa prijímacie skúšky na UPJŠ LF

    V týždni od 29. júna do 3. júla sa uskutočnili na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach prijímacie skúšky na bakalárske štúdium zdravotníckych odborov (ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo) a doktorské štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.
        Zúčastnilo sa ich vyše tisíc uchádzačov o štúdium na našej fakulte (celkovo 1004) a ďalších 21 záujemcov realizovalo testy v rámci náhradného termínu prijímacej skúšky v utorok 7. júla, pričom asi štvrtina účastníkov prijímacích pohovorov absolvovala testy na obidva doktorské študijné programy.
    Prijímacie skúšky podliehali stanovenému epidemiologickému režimu – uchádzačom bola pred príchodom do posluchární zmeraná telesná teplota, testy písali v rúškach a v miestnostiach sedeli v šachovnicovom usporiadaní a s využitím voľných radov.

       Úspešným uchádzačom o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach srdečne gratulujeme!

 


Posledná aktualizácia: 07.07.2020