UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutočnili sa slávnostné promócie absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ


     V dňoch 9.-10 júla 2020 sa uskutočnili v košickom Dome umenia a v Aule UPJŠ LF promočné akty absolventov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v bakalárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo a doktorských študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku.

     Aj keď niektoré vysoké školy vzhľadom na situáciu s novým koronavírusom promócie zrušili, naša fakulta chcela vyjsť v ústrety svojim študentom a po úspešnom absolvovaní štúdia im dopriať slávnostné prevzatie diplomov, samozrejme, za dodržania potrebných protiepidemických opatrení. Prítomní teda museli mať na tvárach rúška, osoby v hľadisku sedeli po skupinách šachovnicovo a promujúci sa žezla dotýkali len symbolicky.
     Účasť na slávnostnej promócii si pritom nenechala ujsť prevažná väčšina slovenských absolventov, zatiaľ čo u zahraničných túto možnosť využila asi len desatina. Slávnostné akty boli o čosi kratšie, ako zvyčajne, ale na ich honore to nijako neubralo a absolventi, ktorí sa promócií mohli zúčastniť spoločne so svojimi blízkymi, veľmi ocenili ústretovosť fakulty, keďže slávnostné odovzdávanie diplomov je krásnym zavŕšením náročného štúdia a nezabudnuteľnou chvíľou v živote každého človeka.

    Ako konštatoval vo svojom slávnostnom príhovore dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., keď v marci zasiahla Európu pandémia nového koronavírusu, kládlo si vedenie fakulty veľa otázok, ale jeho prioritou bolo, aby mohli študenti v posledných ročníkoch svoje štúdium ukončiť a pomáhať zdravotníctvu už nielen ako dobrovoľníci, ale ako vyštudovaní lekári.
     „Som na vás veľmi pyšný, pretože ste preukázali nielen svoju schopnosť ukončiť toto náročné štúdium, ale mnohí z vás boli ochotní sa postaviť ako dobrovoľníci do prvej línie v boji s novým koronavírusom. Nezáleží na tom, koľko prípadov sa objavilo na Slovensku -  dôležité je, že ste prejavili svoju ochotu pomáhať ešte predtým, než ste získali svoje vysokoškolské diplomy... Dnes ich držíte hrdo v rukách a ja vám prajem, nech sa vám vo vašom profesionálnom aj súkromnom živote naozaj darí, aby ste mali veľa radosti zo svojej práce a zdravie prinášali nielen iným, ale aj sa z neho sami tešili,“ zaželal absolventom dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
 


Posledná aktualizácia: 13.07.2020