UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

V posluchárňach našej fakulty sa učili a zabávali malí študenti

    Zatiaľ čo pre situáciu s novým koronavírusom zívali posluchárne na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach väčšinu letného semestra prázdnotou, v utorok 28. júla ich zaplnili netradiční študenti. Fakulta ožila veselou vravou a detským smiechom, keďže ju navštívilo 36 žiakov základných škôl v rámci projektu denného tábora detskej univerzity Univerzita bez hraníc 2020 na UPJŠ v Košiciach.
    Na pôde najstaršej fakulty UPJŠ privítal malých študentov prodekan doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., ktorý im krátko porozprával činnosti Lekárskej fakulty UPJŠ patriacej medzi najkvalitnejšie vzdelávacie ustanovizne v SR. Od PR manažérky RNDr. Jaroslavy Oravcovej, PhD. sa deti dozvedeli, aký pestrý program ich v ten deň čaká a potom sa rozišli na pracoviská, kde ich čakalo šesť zaujímavých aktivít. Učili sa zachrániť osobu s ťažkými poraneniami a v bezvedomí, nacvičovali si správnu dentálnu hygienu, dozvedeli sa niečo o význame glukózy v ľudskom organizme, hrali sa na alchymistov a vyrábali z medených mincí zlaté a strieborné, trénovali si pipetovanie, hľadali neviditeľný svet baktérií a vírusov a merali si telesnú výšku a obvod pásu, na základe ktorých sa dozvedeli predpoklad, ako dlho asi budú žiť a hovorili o správnom stravovaní a zdravom životnom štýle...

 

Program podujatia:

AKTIVITA I
Ústav ošetrovateľstva UPJŠ LF
: Poďme sa zachrániť...
koordinátorky: Mgr. Martina Lacková; PhDr. Valéria Parová, PhD.; MUDr. Marie Šudáková

AKTIVITA II:
Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF:
Sladká glukóza – liek či jed?
koordinátorka: doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.

AKTIVITA III
Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP
: Neviditeľný svet baktérií a vírusov
Koordinátorka: Mgr. Annamária Miklošová

AKTIVITA IV
Ústav experimentálnej medicíny
: Kreatívne formy pipetovania
koordinátorky: RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., RNDr. Zuzana Guľašová, PhD.

AKTIVITA V
MUDr. Majerčák Ivan, Centrum pre liečbu obezity UPJŠ LF
: Povedz mi svoj obvod pásu a ja Ti prezradím, ako dlho budeš žiť...
koordinátor: MUDr. Ivan Majerčák

AKTIVITA VI
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémie Košice, n.o.: Maj zdravé zuby a pekný úsmev
Koordinátorka: MDDr. Kornélia Pápayová
 


Posledná aktualizácia: 31.07.2020