UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Uskutoční sa posledná rozlúčka s prof. Vajóm


    Vo veku 82 rokov skonal v piatok 7. augusta 2020 dlhoročný pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Július Vajó, DrSc. Posledná rozlúčka s ním sa bude konať vo štvrtok 13. augusta 2020 o 9.00 na košickom cintoríne Rozália.
    Profesor Vajó sa vo svojej dlhoročnej praxi venoval chirurgii a bol nielen zručný operatér, ale zaslúžil sa tiež o zavádzanie nových operačných techník ako sú angiochirurgia, endokrinochirurgia, kolorektálna chirurgia a trvalá kardiostimulácia v liečbe porúch srdcového rytmu do praxe vo východoslovenskom regióne. V minulosti pôsobil ako krajský chirurg východoslovenského kraja a hlavný odborník pre chirurgiu Ministerstva zdravotníctva SR.
    Za zásluhy o rozvoj zdravotníctva, profesionalitu a ľudský prístup k pacientom bol ocenený viacerými významnými oceneniami.  Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mu v novembri 2012 udelila čestný titul Profesor emeritus.
    Česť jeho pamiatke!

 

Posledná aktualizácia: 19.08.2020