UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 na UPJŠ začne 21. septembra 2020

 

V nadväznosti na odporúčanie MŠVVaŠ SR a reflektujúc špecifiká a požiadavky výučbového procesu našej univerzity, rozhodlo vedenie UPJŠ v Košiciach o začiatku výučbovej časti zimného semestra akademického roku 2020/2021.

Výučba bude zahájená 21. septembra 2020

Zároveň však vedenie univerzity, rovnako ako doposiaľ, pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a operatívne v prípade jej zhoršenia zareaguje.

Posledná aktualizácia: 02.10.2020