UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Rokovanie zástupcov SLOVACRIN-u na pôde českého ministerstva školstva

 

    Zástupcovia národnej výskumnej infraštruktúry SLOVACRIN, ktorú zastrešuje Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, sa spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovítom Paulisom stretli v pondelok 31. augusta 2020 na pôde Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky v Prahe s predstaviteľmi českého ministerstva školstva a českými odborníkmi pre vedu, výskum a inovácie.
    Vrcholoví predstavitelia rezortov školstva rokovali so zástupcami medicínskych výskumných infraštruktúr zastrešených nadnárodnou paneurópskou organizáciou ECRIN o budúcnosti výskumu v Českej republike a na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ Európskeho strategického fóra výskumných infraštruktúr ESFRI dr. Jan Hrušák, PhD. Infraštruktúru SLOVACRIN, ktorá vznikla na jeseň 2018, zastupovala jej medicínska riaditeľka MUDr. Beata Čečetková, PhD. a európska korešpondentka ECRIN za Slovensko MVDr. Simona Sonderlichová z UPJŠ LF.
    Ako konštatuje dr. Čečetková, „odovzdávanie skúseností a informácií o praktických možnostiach a formách podpory vedy a výskumu je práve v tomto čase vysoko aktuálne. Význam vedeckých infraštruktúr sa potvrdzuje práve vtedy, keď je potrebné rýchlo a flexibilne reagovať a uvádzať do prax najnovšie vedecké poznatky. Súčasná pandémia je toho jasným dôkazom.“ Podľa dr. Sonderlichovej českí kolegovia jasne naznačili úskalia a šance systémovej podpory medicínskych infraštruktúr nielen v Českej republike, ale aj iných európskych krajinách, a bude už na diskusii zainteresovaných dohodnúť sa na domácej pôde na vhodnom modely pre Slovensko...
 


Posledná aktualizácia: 09.09.2020