UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Bezplatne odoberáme a vyšetrujeme vzorky na COVID-19 u zahraničných študentov

    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach pristupuje zodpovedne k riziku šírenia nového koronavírusu a pre svojich zahraničných študentov zabezpečila bezplatné testovanie vysoko citlivou RT PCR metódou. Aj keď podľa nariadenia hlavného hygienika SR sú povinné nechať sa otestovať iba osoby prichádzajúce na Slovensko z rizikových krajín, UPJŠ LF nariadila testovanie každému svojmu zahraničnému študentov pred začatím výučby, čo sa týka približne 1300 osôb.
    Dosiaľ sa uskutočnili štyri hromadné odbery, pri ktorých bolo testovaných vyše päťsto osôb a na najbližšie dni je naplánovaných ďalších 6 odberov. Realizujú ich študenti našej fakulty v mobilnom odberovom mieste Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pod dohľadom lekára z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny za prísnych hygienických opatrení.
    Vzorky následne vyšetrujú pracovníci Ústavu epidemiológie a Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ v spoločnom laboratóriu zriadenom na diagnostiku vírusu SARS-CoV-2, ktoré je akreditované Úradom verejného zdravotníctva SR.


Posledná aktualizácia: 14.09.2020