UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Naši študenti v prezídiu European Dental Students‘ Association

    Na valnom zhromaždení European Dental Students‘ Association (EDSA), ktoré sa kvôli situácii ohľadom koronavírusu konalo online 29. augusta 2020, boli do prezídia asociácie zvolení dvaja študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, členovia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva (SSŠZL). Zo siedmich hlavných pozícií európskeho prezídia tak obsadia tento rok Slováci až dve miesta.
    Súčasný prezident SSŠZL, študent 6. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo na UPJŠ LF Marcel Paľovčík bude v EDSA zastávať pozíciu Vice-President of Internal Affairs a študentka 6. ročníka zubného lekárstva na UPJŠ LF Ivana Ligusová bola zvolená za General Secretary of EDSA.
    ,,Zvolenie dvoch Slovákov do prezídia EDSA nás robí súčasťou aktívneho jadra študentského spolkového života v Európe. Dosiaľ sa nestalo, aby boli v prezídiu naraz dvaja členovia Slovenského spolku študentov zubného lekárstva a je to pre mňa veľká radosť byť toho súčasťou. Prináša to nášmu spolku nové možnosti spolupráce, a záujem o EDSA je aj dôkazom odhodlania našich študentov angažovať sa v Európe a vo svete,“ hovorí Ivana Ligusová, ktorá je v prezídiu EDSA už druhý rok. V náplni jej pozície tajomníčky EDSA  je najmä riadenie zasadnutí prezídia a valného zhromaždenia, je tiež hlavnou zapisovateľkou všetkých zasadnutí, koordinuje prácu členov prezídia a je pravou rukou prezidenta EDSA. V minulosti Ivana Ligusová pôsobila ako národná koordinátorka pre vzdelávanie v SSŠZL, neskôr bola v EDSA Viceprezidentka pre PR, viedla magazín slovenského a neskôr aj európskeho spolku, spravovala webstránky oboch spolkov a vykonávala ďalšie aktivity zamerané na posilnenie externej komunikácie EDSA.
    Nový Slovák v prezídiu Marcel Paľovčík hovorí, že jeho činnosť sa s činnosťou tajomníčky Ivany Ligusovej pomerne prelína, a je rád, že si môžu navzájom poradiť. „Verím, že účasť dvoch Slovákov v prezídiu EDSA bude motivácia pre mladších kolegov, a že pre ďalšie roky vychováme ďalších šikovných 'spolkáčov' nielen pre Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, ale aj pre medzinárodnú asociáciu“, vyjadril sa Marcel Paľovčík. SSŠZL za jeho prezidentského obdobia realizoval množstvo výnimočných aktivít ako je kongres SSŠZL, ktorý je vďaka svojej účasti najväčšou vzdelávacou akciou svojho druhu na Slovensku, či úspešnú celoslovenskú Roadshow Spolu za zdravý a krásny úsmev. V minulosti pôsobil na pozícii tajomníka SSŠZL a aktuálne je prezidentom spolku. Ako viceprezident EDSA pre vnútorné záležitosti bude zodpovedný za riadenie práce koordinátorov pre jednotlivé oblasti (vzdelávanie, prevencia, výskum a pod.), bude pravidelne komunikovať s delegátmi jednotlivých členských krajín EDSA, riadiť projekty asociácie zamerané na vnútorné fungovanie organizácie, a pripravovať delegátov a budúcich funkcionárov EDSA (t.j. capacity building dôležité pre zabezpečenie kontinuity práce asociácie).


Slovenský spolok študentov zubného lekárstva združuje študentov zubného lekárstva všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku a jeho cieľom je vytváranie silnej komunity, ktorá si pomáha v školských i mimoškolských činnostiach, vrátane kultúrno-spoločenského života študentov, ale aj zvyšovania odbornej úrovne študentov ZL organizovaním workshopov a prednášok. Sídlo spolku je na Lekárskej fakulte UPJŠ na Triede SNP 1 v Košiciach.
SSŠZL je členom EDSA (European Dental Students Association) a IADS (International Association of Dental Students), čo jeho členom umožňuje zúčastňovať sa na pravidelných kongresoch týchto organizácií, ako aj sprostredkovávať výmenné pobyty a stáže s inými členskými organizáciami nielen v rámci Európy, ale aj sveta. Spolok na celoslovenskej úrovni organizuje preventívne akcie, vrátane významnej celoslovenskej roadshow zameranej na prevenciu ústneho zdravia.
 
 
European Dental Students´Association bola založená v roku 1988 so sídlom v Dubline. Momentálne má 33 členských krajín a zastupuje viac ako 70 000 študentov z 182 fakúlt. Cieľom EDSA je hájiť záujmy študentov zubného lekárstva v európskom priestore, komunikovať s orgánmi EÚ a záujmovými organizáciami združujúcich odborníkov v zubnom lekárstve na európskej úrovni. Podporuje národné študentské asociácie v spolupráci na vzdelávacích, preventívnych a výskumných projektoch a vytvára platformu na ich sieťovanie. Snaží sa tiež o prepojenie, respektíve zjednotenie vzdelávacích systémov/podmienok štúdia zubného lekárstva naprieč Európou.
 


Posledná aktualizácia: 23.09.2020