UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

POZOR, FORMA VÝUČBY SA MENÍ NA DIŠTANČNÚ!

    Dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. nariadil s účinnosťou od pondelka 28. septembra 2020 na realizáciu výučby na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach výlučne dištančným spôsobom. 
    Toto nariadenie bude platiť do odvolania. Prípadné ďalšie usmernenia budú vydané po zverejnení nových nariadení Krízového štábu SR.

    INFORMÁCIA VEDENIA LF UPJŠ PRE VYUČUJÚCICH A ŠTUDENTOV:
    V záujme vedenia fakulty nie je dlhodobo pokračovať v dištančnej forme výučby, no v danej epidemiologickej situácii je našou prvoradou úlohou chrániť zdravie zamestnancov, študentov a pacientov. ČO NAJSKÔR OBNOVIŤ PREZENČNÚ FORMU VÝUČBY JE PRIORITOU VEDENIA LEKÁRSKEJ FAKULTY UPJŠ V KOŠICIACH - plánujeme ju postupne obnoviť po dvoch týždňoch, v závislosti od limitujúcich opatrení prijatých krízovým štábom SR.
    Ďakujeme za pochopenie.

Posledná aktualizácia: 01.10.2020