UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Pozvánka na konferenciu

Srdečne Vás pozývame na 36. konferenciu Kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach s medzinárodnou účasťou a XII. Démantov deň, ktorá sa bude konať formou webinára od 22.10. 2020.

Všetky potrebné informácie o spôsobe konania podujatia vrátane odborného programu nájdete na

www.pediatria-kosice.sk alebo www.progress.eu.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!

Program konferencie

Za organizačný výbor konferencie

Doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
prezidentka konferencie

Posledná aktualizácia: 07.10.2020